• Kategorie
  • Szukaj
  • Kombinezony ochronne biologiczne

Norma DIN EN 14126 – Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi, biologicznymi.

Norma dotycząca wymagań wydajności i metod badań odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi które reguluje norma DIN EN 14126. Specjalne użyte materiały z których wykonana jest odzież ochrony biologicznej chronią przed czynnikami zakaźnymi gwarantując ochronę skóry i użytkownika przed możliwym kontaktem z substancjami biologicznymi oraz zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii. Kombinezony ochrony biologicznej certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 14126 można rozpoznać po specjalnym piktogramie oznaczającym zagrożenia biologiczne.